Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Adnoddau Cyfnod Sylfaen

Helpwch eich hun

i’r adnoddau isod!

Os yw’r wefan yma’n ddefnyddiol i chi, a hoffech gyfrannu llyfr i’r ysgol, mae gennym restr dymuno ar Amazon:

Mathemateg a Rhifedd

Gweithgareddau a gweithgareddau mathemategol

Gemau Rhif

The Maths Factor

Tasgau rhesymu

Gweithgareddau mathemateg

Gweithgareddau mathemateg

Dewch i ddysgu’ch tablau!

Mathletics

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Amryw o adnoddau llythrennedd
Adnoddau i gefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad
Adnoddau AM DDIM gan gwmni Mwnci
Adnoddau Detectif Geiriau

Saesneg

Literacy resources
Reading Eggs

Caneuon Caru Canu

Caneuon addas i blant
I mewn i’r arch â nhw
Mae gen i dipyn o dy bach twt
5 crocodeil
Bonheddwr mawr o’r Bala
Clap clap
Mynd drot drot
Heno heno
Oes gafr eto?
Un a dwy a thair
3 hwyaden lon
Y fasged siopa
Nôl a mlaen
Pori mae yr asyn
Pe cawn i fod
3 broga boliog
Bwrw glaw yn sobor iawn

Fideos o lyfrau llafar Atebol

Fideos o straeon yn cael eu darllen i blant
Gwydd ar y fferm
Paid â phoeni
Y llew tu mewn
Mae’n iawn bod yn wahanol
Douglas a’r gacen fêl
Yr arth a fu’n bloeddio bw
Douglas a’r cywion ciwt
Yr arth aruthrol
Gwydd a’i gacennau
Dyma fi! Dyma fi!
Deg deinosor bach
Y cerrig hud
Mili’r Mircat
Yr hippo cyntaf i’r lleuad
Yr eliffant eithaf digwilydd
Cwtsh
Cwning-od
Podlediadau Tic Toc
Straeon llafar ar dudalen YouTube Twinkl

Coeden Ddarllen Rhydychen

Cyfres o lyfrau ddarllen o Goeden Ddarllen Rhydychen

Lefel 1

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

Lefel 6

Lefel 7

Lefel 8

Lefel 9

Lefel 10

Lefel 11

Lefel 12

Lefel 13

Tric a Chlic

Cyfres o lyfrau darllen tric a chlic

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Tudalen YouTube Tric a Chlic

Cyfres Rala Rwdins

Cyfres Rwdlan

Gweithgareddau iaith, mathemateg a chanu

Cymhwysedd Digidol

Adnoddau i ddatblygu cymhwysedd digidol

Mindcraft Education Edition – AM DDIM!

Scratch

Purplemash

Adnoddau cyfrifiadurol

Gwefannau defnyddiol

Gwefannau defnyddiol

BBC Teach

BBC Bitesize

Amryw o adnoddau addysgiadol

Hwb

Cywtiwb

Celfyddydau Mynegiannol

Adnoddau celf, cerddoriaeth, dawns, drama a ffilm a’r cyfryngau digidol

Tudalen gelf Huw Aaron: Criw celf

Tudalen gelf Rhys Padarn: Orielodl

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Adnoddau gwyddoniaeth

Tudalen YouTube llawn gwyddoniaeth

Dyniaethau

Adnoddau’r dyniaethau

Sioeau un dyn yn cyflwyno hanes Cymru

Chwedlau Cymreig

Ein Byd Ni

Chwedlau Cymru

Adnoddau Cyfoeth Naturiol Cymru
Adnoddau natur

Apiau defnyddiol

Apiau Cymraeg defnyddiol

%d bloggers like this: