Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Adnoddau CA2

Helpwch eich hun i’r adnoddau yma!

Os yw’r wefan yma’n ddefnyddiol i chi, a hoffech gyfrannu llyfr i’r ysgol, mae gennym restr dymuno ar Amazon:

Cymhwysedd Digidol

Adnoddau i gefnogi sgiliau cynhwysedd digidol
Minecraft Education Edition
Google Interland: Dysgu am ddiogelwch ar y we
Gweithgareddau codio
Scratch
Adnoddau cyfrifiadurol
Purplemash

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Amryw o weithgareddau STEM
Adeiladu Twr Dwr
Adeiladu Parasiwt Wy
Adeiladu ‘marble run’
Adeiladu cwch aer
Tudalen YouTube am wyddoniaeth

Dyniaethau

Adnoddau’r dyniaethau

Sioeau un dyn yn cyflwyno hanes Cymru

Chwedlau Cymreig

Gemau hanes

Horrible histories

Ein Byd ni
Gêm baneri Ewrop
Gwefan llawn gweithgareddau natur
Adnoddau natur
Adnoddau Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwefannau Defnyddiol

Gwefannau defnyddiol
BBC Bitesize
BBC Teach
Hwb

Apiau defnyddiol

Apiau defnyddiol

%d bloggers like this: