Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Croeso!

Croeso i dudalen Mrs Roberts

Ysgol Gwaun Gynfi!

Os yw’r wefan yma’n ddefnyddiol i chi, a hoffech gyfrannu llyfr i’r ysgol, mae gennym restr dymuno ar Amazon. Cliciwch ar y llun isod:

Diolchiadau

Hoffwn ddiolch yn arbennig i:
Miss Rees o Ysgol Gynradd Pencae, Caerdydd am rannu gymaint o adnoddau, tasgau a syniadau gwych!
Mr Chappell o Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes, Caerdydd am fod mor garedig a rhannu nifer swmpus o lyfrau wedi eu sganio!

Adnoddau CS

Adnoddau CA2

YouTube

Cyswllt Cartref

Manylion Cyswllt